Alle nieuwsberichten

Tijdens de op maandag 13 april gehouden algemene ledenvergadering is de voorzittershamer overgedragen van aftredend voorzitter Jaap Visser aan onze nieuwe voorzitter Fred van Hooydonk (op de foto links). Nadat de hamer officieel was overgedragen bedankte onze nieuwe voorzitter zijn voorganger voor de vele mooie jaren en gaf aan met zeer veel plezier en enthousiasme de vereniging te willen gaan besturen. Jaap Visser zal op de achtergrond waar nodig actief blijven voor onze vereniging.