Dringend gezocht: algemene bestuursleden

Taken algemeen bestuurslid

Een algemeen bestuurslid zit in het bestuur maar heeft geen vastgestelde bestuursfunctie (zoals de voorzitter, secretaris en penningmeester). Een algemeen bestuurslid kan wél een specifieke taak hebben: een ‘portefeuille’. Zoals de bar, de bibliotheek, de PR van de vereniging of ledenwerving (kidsplan).

Als algemeen bestuurslid:

Neem je actief deel aan het bestuur

Stuur je de werkzaamheden binnen je specifieke taak – je portefeuille – aan. Let op: het is zeker niet de bedoeling dat je alles zelf doet!

Draag je bij aan het beleid van de vereniging

Vervang je een ander bestuurslid als dat nodig is.

Meer info en reageren

Voor vragen of verdere info: neem contact op met Herman Willemse (penningmeester):

T 06 3070 0138

E penningmeester@forumhadriani.nl