Contact

Forum Hadriani

Verenigingsgebouw

Oosteinde 16
2271 EH Voorburg

info@forumhadriani.nl

Correspondentie adres

t.n.v. de secretaris
Postbus 560
2270 AN Voorburg

Financiële gegevens

t.n.v. de penningmeester
IBAN: NL09 INGB 0000 5843 80
RSIN: 807640426

Algemeen
KvK : 40407870

Meer weten?
Mail ons gerust: info@forumhadriani.nl